શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો

એકાક્ષર ૐ કાર તમે છો, મહર્ષિઓમાં ભૃગુ તમે છો;
યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧
 
સેનાપતિમાં કાર્તિકેય ને, જળાશયોમાં સમુદ્ર છો;
પુરોહિતોમાં બૃહસ્પતિ છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨
 
વેદોમાં તમે સામવેદ છો, આદિત્યોમાં વિષ્ણુ છો;
તેજપુંજમાં સૂર્ય તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૩
 
દેવગણોમાં ઇન્દ્ર તમે છો, નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર તમે છો;
ઈન્દ્રિયોમાં મન તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૪
 
વાયુશ્રેષ્ઠ મરીચિ છો ને, નગાધિરાજ હિમાલય છો;
સર્વ મનોના મન તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૫
 
રુદ્રોમાં તમે શંકર છો, વસુઓમાં તમે પાવક છો;
યક્ષોમાં તમે કુબેર છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૬
 
ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ ને, દેવર્ષિમાં નારદ છો;
વાણીમાં ૐ કાર તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૭
 
પર્વત શ્રેષ્ઠ સુમેરુ તમે છો, વૃક્ષોમાં તમે પીપળ છો;
સ્થાવર જંગમના ચેતન છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૮
 
હાથીમાં ઐરાવત છો ને, અશ્વોમાં ઉચૈઃશ્રવા છો;
ગાયોમાં તમે કામધેનુ છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૯
 
મુનિઓમાં શ્રી કપિલ તમે છો, માનવગણમાં રાજા છો;
સૃષ્ટિસર્જક કામદેવ છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૦
 
સર્પોમાં છો વાસુકી ને, અનંત નામે નાગ તમે છો;
ધર્મરાજ-યમરાજ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૧
 
ખગમંડળમાં ગરુડ તમે છો ને, વનચરમાં વનરાજ તમે છો;
સમયેશ્વર ત્રિકાળ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૨
 
પિતૃઓમાં સૂર્ય-અર્યમાં, પવિત્રકર્તા પવન તમે છો;
જળના દેવ શ્રીવરુણ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૩
 
શસ્ત્રધારીમાં રામ તમે છો, દૈત્યોમાં પ્રહલ્લાદજી છો;
કર્મનું ફળ દેનાર તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૪
 
મગરમચ્છ છો જળચરમાં જે, નદીઓમાં ગંગાજી છો;
આદિ મધ્ય ને અંત તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૫
 
વિદ્યામાં અધ્યાત્મ તમે છો, વક્તાઓમાં વાદ તમે છો;
સમુદાયમાં દ્વંદ્વ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૬
 
સર્વના ઉત્પત્તિ કારણ છો ને, મહાકાળ સંહારક છો;
ભાવિ સૃષ્ટિના સર્જક છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૭
 
કીર્તિ સ્મૃતિ ને લક્ષ્મી છો, ધીરજ ક્ષમા ને બુદ્ધિ છો;
શબ્દાતીત વિભૂતિ છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૮
 
સામવેદમાં બૃહત્‍સામ ને, છંદોમાં ગાયત્રી છો;
સકળ સૃષ્ટિનું બીજ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૧૯
 
મસોત્તમમાં માર્ગશીર્ષ ને, ઋતુઓમાં ઋતુરાજ તમે છો;
તેજસ્વીનું તેજ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨૦
 
નિશ્ચયીના દ્રઢ નિશ્ચય છો ને, વિજયવરોના વિજય છો;
સત્યશાળીના સત્ય તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨૧
 
આયુધોમાં વજ્ર તમે છો, દ્યુતમાં છલબલ શ્રેષ્ઠ તમે છો;
ન્યાયી દમનમાં દંડ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨૨
 
કવિઓમાં શ્રીશુક્ર તમે છો, ગુપ્ત ભાવમાં મૌન તમે છો;
અકાર ઉકાર મકાર તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨૩
 
મર્યાદા પુરુષોત્તમ છો ને, પૂર્ણપણે પુરષોત્તમ છો;
સર્વ થકી સર્વોત્તમ છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨૪
 
સર્વ હ્રદયમાં આત્મા છો, વિરાટના ક્ષેત્રાત્મા છો;
પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨૫
 
યદુવંશભૂષણ કૃષ્ણ તમે છો, પાંડવમાં અર્જુન તમે છો;
દ્વૈપાયન શ્રીવ્યાસ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો... ૨૬
 
જે કાંઈ શોભાવાળું છે, ઐશ્વર્ય ઓજસવાળું છે;
પ્રાણ ને બળમાં ન્યારું છે, રૂપ ને તેજ તમારું છે... ૨૭
 
સૌને મોહિત કરનારું છે, સૌને સુખ દેનારું છે;
વૈષ્ણવ જનને પ્યારું છે, શ્રી કૃષ્ણ એ નામ તમારું છે... ૨૮
 
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ